Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen zijn cognitief zeer sterk. Dit is mooi, maar het kan ook problemen met zich meebrengen. Het is belangrijk om hoogbegaafdheid vast te stellen. Zo kan door het bieden van extra uitdaging en de juiste begeleiding op school voorkomen worden dat ze onvoldoende vaardigheden ontwikkelen in discipline, doorzetten en metacognitieve vaardigheden, zoals plannen en reflecteren. Verveling, perfectionisme (faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit worden zo voorkomen.

Wat kan Centrum Het Antwoord bieden bij (een vermoeden van) hoogbegaafdheid?

Mocht er bij uw kind een vermoeden zijn van hoogbegaafdheid, dan kunnen wij dit door middel van een onderzoek vaststellen. Daarnaast kunnen wij u en uw kind begeleiden bij:

  • Werkhouding: ‘leren leren’
  • Sociaal-emotionele problematiek rondom hoogbegaafdheid
  • Ouderbegeleiding
  • Terugkoppeling van het onderzoek en bespreken van de adviezen met school.

Niet altijd zullen al deze vormen van begeleiding noodzakelijk zijn. We kijken samen met u naar wat passend is.

Voor wie?

Vanaf 2,5 jaar kunnen wij, indien er zeer duidelijke vermoedens zijn, een intelligentiebepaling doen. Daarna kan begeleiding worden opgestart.

Algemeen

Centrum Het Antwoord heeft geen wachtlijst waardoor het onderzoek of de begeleiding snel van start kan gaan.