Intelligentieonderzoek

Sommige kinderen hebben wisselende, zwakke of juist goede resultaten op school, waardoor de ouders vragen hebben over de cognitieve capaciteiten van hun kind. Ook kunnen bepaalde gedragingen of de taalontwikkeling van het kind een aanleiding zijn om meer te willen weten over het cognitieve vermogen van het kind.

Wat is een intelligentieonderzoek?

Een intelligentieonderzoek is een test waarmee we de cognitieve capaciteiten van uw kind kunnen meten. Bij het intelligentieonderzoek krijgt u zowel een beeld van de totale intelligentie als van de verbale (talige) en performale (ruimtelijk inzicht) intelligentie afzonderlijk. Tijdens het onderzoek observeren wij uw kind goed en kijken we onder andere naar de concentratie, taakgerichtheid, werkhouding en mogelijke faalangst. We zorgen er altijd voor dat uw kind op zijn gemak is als we starten met de test. Zo krijgen we een reëel beeld van de intelligentie.

Voor wie?

Er zijn verschillende intelligentietests beschikbaar afgestemd op leeftijd en vraagstelling. Ook bij kinderen met taalproblemen kunnen we een passende intelligentietest afnemen. Een intelligentieonderzoek is mogelijk vanaf 2 jaar en 6 maanden. Ook bij jongeren en volwassenen kunnen wij een intelligentieonderzoek doen.

Algemene informatie

Centrum Het Antwoord heeft geen wachtlijst waardoor het onderzoek snel kan plaatsvinden. De afname van een intelligentieonderzoek neemt ongeveer één dagdeel in beslag. De voorkeur gaat daarbij uit naar de ochtend. De afname vindt meestal plaats op een van onze locaties in Hoorn of Heerhugowaard. In overleg is het ook mogelijk om de test op school te doen. In een nagesprek zullen de resultaten en de adviezen met u worden besproken.