Tarieven

Bijles/studiebegeleiding, remedial teaching, dyslexie- en dyscalculiebegeleiding, volwasseneneducatie, vaardigheidstraining individueel

Inkomensafhankelijk uurtarief: Het inkomensafhankelijk uurtarief wordt bepaald door het totale gezamenlijke bruto gezinsinkomen per jaar (inclusief vakantiegeld)

t/m € 24.000 € 49,-
€ 24.000 – € 34.000 € 52,-
€ 34.000 – € 45.000 € 55,-
€ 45.000 – € 58.000 € 57,-
€ 58.000 en meer € 67,-

Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen, psychologische begeleiding, ouderbegeleiding, counseling

Consult van 45 minuten € 67,-
Begeleiding vanuit een PGB € 60,-
Rots en Water training, overige groepstrainingen 8 bijeenkomsten van een uur € 195,-

Diagnostiek

Onderzoeken worden bij Centrum Het Antwoord altijd uitgevoerd door een psycholoog of orthopedagoge met diagnostische bevoegdheid. Bij een dyslexie- of dyscalculieonderzoek krijgt u een door een GZ-psycholoog ondertekende verklaring, die levenslang geldig is. De tarieven zijn incl. intakegesprek, verslaglegging en adviesgesprek.

Intelligentieonderzoek € 450,-
Dyslexieonderzoek of dyscalculieonderzoek € 675,-
Dyslexie- of dyscalculieonderzoek zonder intelligentieonderzoek (dit is mogelijk als dit onderzoek recent gedaan is, zie uitleg bij dyslexieonderzoek) € 375,-
Pedagogisch-didactisch onderzoek € 250,-
Psychologisch onderzoek per uur  € 67,-