ADHD

Wat bieden wij aan bij ADHD?

Een diagnose ADHD, en dan? Centrum Het Antwoord biedt begeleiding bij concentratieproblemen en ADHD. Deze begeleiding kan bestaan uit:

  • Training van executieve functies (o.a. werkgeheugen, plannen en organiseren, ¬†taakaanpak)
  • Ouderbegeleiding
  • Psycho-educatie: wat is ADHD en wat merk je ervan?
  • Begeleiding bij leerproblemen: remedial teaching en studiebegeleiding zijn erg geschikt voor kinderen en jongeren met ADHD.
  • Overleg met school: wat heeft een leerling nodig?

Wij doen geen onderzoek naar ADHD. Wel kunnen we een breed onderzoek doen om te kijken naar hoe de concentratieproblemen eruit zien en waarop begeleiding het beste kan plaatsvinden.

Voor wie?

Onderzoek naar concentratieproblemen en behandeling bij ADHD kan vanaf 7 jaar. Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen.