Ga naar de inhoud

Wilt u uw kind aanmelden? Klik op de link en vul ons aanmeldformulier in! Aanmelden

Aanbod

Centrum Het Antwoord biedt onderzoek en begeleiding bij kinderen en jongeren met leer- en sociaal-emotionele problemen.
Ieder kind is uniek, ieder probleem is uniek. Het is goed mogelijk dat uw kind andere problemen heeft, die u op onze site niet terug kunt vinden. Door onze ruime ervaring in het onderzoeken en begeleiden van kinderen en jongeren met leer- en sociaal-emotionele problemen kunnen wij voor ieder kind een plan op maat maken. Wij kijken graag samen met u naar de mogelijkheden.

Van intake tot behandeling

Hoe verloopt het proces na aanmelding?

Als u het inschrijfformulier heeft ingevuld, krijgt u een automatische melding dat uw kind is ingeschreven. We proberen onze wachtlijst zo kort mogelijk te houden. Meestal duurt het enkele weken voor daarna u iets van ons hoort.

Intakegesprek

Als u gebeld wordt, dan wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Als u een verwijsbrief heeft van de huisarts kunt u deze meenemen. Het intakegesprek is bedoeld om kennis te maken en de hulpvraag te bespreken. Bij kinderen onder de 12 is dit gesprek meestal alleen met de ouders/verzorgers. Vanaf 12 jaar is het kind hier vaak bij, tenzij ouders aangeven dat ze zonder de jongere prettiger vinden voor het eerste gesprek. Vanaf 16 jaar wordt een jongere als volwassen gezien voor de wet. Dan mag de jongere beslissen of hij of zij wil dat ouders aanwezig zijn bij het intakegesprek.

Tijdens het intakegesprek luisteren we naar ze hulpvraag, maar willen we ook meer weten over het kind op verschillende gebieden. We willen dus ook weten hoe het op school gaat, hoe het gezin eruit ziet en wat voor kind het is. Daarnaast staan we stil bij wat er wél goed gaat. Waar zijn jullie als gezin tevreden over? Aan het eind van het intakegesprek beslissen we hoe we verder gaan. Moet er onderzoek gedaan worden, of is er genoeg informatie om te gaan starten met de begeleiding?

Daarnaast worden er een aantal praktische zaken besproken, zoals toestemmingsformulieren die ingevuld moeten worden en of en zo ja hoe de vergoeding door de gemeente geregeld moet worden.

Onderzoek

Als er onderzoek gedaan moet worden, dan worden daar afspraken voor ingepland. Ook wordt besproken wanneer dit onderzoek besproken wordt. Van een uitgebreid psychologisch onderzoek wordt altijd een verslag gemaakt. Na het onderzoek wordt met u besproken wat de resultaten waren en wat we adviseren qua begeleiding.

Behandeling

Na het onderzoek kan de begeleiding gaan starten. Wij werken met methodes die gebaseerd zijn op bewezen effectieve behandeltechnieken en protocollen. Hoe de behandeling er precies uitziet en wat we inzetten, blijft maatwerk. Er is veel mogelijk en het is van belang om dat goed te laten aansluiten bij het kind. Ieder kind is uniek, vandaar dat wij niet geloven in werken volgens vaste protocollen.

Hebben u en uw kind hulp nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Samen onderzoeken we wat we voor uw situatie kunnen betekenen.