Ga naar de inhoud

Wilt u uw kind aanmelden? Klik op de link en vul ons aanmeldformulier in! Aanmelden

Onderzoek

Het is belangrijk om goed te begrijpen wat er aan de hand is en wat de oorzaak is van de zorgen rondom een kind. Soms is dat snel duidelijk en kunnen we na een intakegesprek en kennismaking snel starten. Soms is er meer onderzoek nodig. Dat kan op verschillende manieren, die we met u bespreken tijdens het intakegesprek.

Als het niet duidelijk is wat de reden is dat een kind vastloopt, kunnen we een psychologisch onderzoek doen. Dat kan verschillende vormen hebben. Hieronder wordt dit verder uitgelegd:

Intelligentieonderzoek

Dit wordt bijvoorbeeld ingezet als een kind tegenvallende schoolresultaten heeft. We krijgen met een intelligentieonderzoek duidelijkheid over of een kind wellicht onder- of overschat wordt. Het gaat nooit alleen om een IQ-cijfer, een intelligentieonderzoek geeft veel meer informatie. Er komt een profiel uit, waarmee we de sterke en minder sterke kanten van een kind in beeld kunnen brengen. Daarnaast doen we belangrijke observaties tijdens het afnemen van de test. Zo kijken we onder andere naar aandacht- en concentratie, naar faalangst en naar werkhouding.

Deze intelligentietesten kunnen wij afnemen, waarbij we kijken welke test het meest geschikt is:

  • WISC-V (voor kinderen van 6 tot 16)
  • WNV (non-verbale intelligentietest voor kinderen en jongeren van 4 t/m 22 jaar)
  • WPPSI (voor kinderen van 2,5 t/m 7 jaar)
  • IDS-2 (voor kinderen/jongeren van 5 tot 20)
  • WAIS-IV (voor jongeren vanaf 16 jaar)

Een intelligentieonderzoek is 1 tot 2 jaar geldig, omdat kinderen en jongeren zich ontwikkelen. Zeker op jonge leeftijd zien we regelmatig dat herhaling van het intelligentieonderzoek een ander beeld geeft. Het is dus soms goed om een onderzoek te herhalen.

Onderzoek naar aandachts- en concentratieproblemen

Niet elk kind met aandachts- en concentratieproblemen heeft AD(H)D. Een diagnose stellen is lang niet altijd nodig of wenselijk. Wij kunnen in kaart brengen hoe de aandachts- en concentratieproblemen eruit zien en waar een kind of jongere moeite mee heeft. Daar hebben we verschillende testen en vragenlijsten voor. Samen met observaties en informatie van ouders, verzorgers, leerkrachten/docenten en andere betrokkenen geeft dit een goed beeld, waarna we een passend advies kunnen geven.

Overig psychologisch onderzoek

Soms willen we weten hoe een kind of jongere naar zichzelf of naar zijn of haar situatie kijkt. Een vragenlijst kan een hulpmiddel zijn hiervoor, naast gesprekken of creatief/spelenderwijs bezig zijn. Als we kiezen voor een vragenlijst, zijn er verschillende lijsten die ingevuld kunnen worden.  We kunnen bijvoorbeeld meten of er sprake is van somberheid/depressie, hoe het zelfvertrouwen is of hoe een kind of jongere naar zijn of haar eigen gedrag kijkt. Deze vragenlijsten maken de situatie vaak heel inzichtelijk voor iedereen en kunnen dus een handig hulpmiddel zijn bij een onderzoek. Er zijn ook vragenlijsten voor ouders en leerkrachten/docenten, die vaak digitaal ingevuld kunnen worden.

Schoolobservatie

Met name op de basisschool kan het nuttig zijn als er iemand op school komt kijken hoe een kind werkt en zich gedraagt. Er kan dan een schoolobservatie gedaan worden. Dit wordt altijd gedaan door iemand die het kind nog nooit gezien heeft, zodat het kind zich niet anders gaat gedragen. Naast een schoolobservatie is het vaak fijn om de leerkracht van het kind te spreken of aan school te vragen een vragenlijst in te vullen.

Hebben u en uw kind hulp nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Samen onderzoeken we wat we voor uw situatie kunnen betekenen.