Ga naar de inhoud

Wilt u uw kind aanmelden? Klik op de link en vul ons aanmeldformulier in! Aanmelden

Leerproblemen

Als kinderen of jongeren vastlopen op school, kunnen we samen met u en met school kijken waar dit aan ligt. Daarna kijken we op wat voor manier er ondersteuning geboden kan worden. Soms zijn adviezen aan school genoeg, soms is er begeleiding nodig.

Om leerproblemen aan te pakken, is eerst een onderzoek nodig. Soms is dit al gedaan, dan kunnen er direct adviezen gegeven worden of begeleiding gestart worden. Onderzoek kan bestaan uit:

Intelligentieonderzoek

Hiermee kunnen we kijken of een kind of jongere op het juiste niveau zit als gekeken wordt naar de cognitieve capaciteiten.

Als een intelligentieonderzoek onderdeel is van een breed onderzoek naar (sociaal-emotionele) problemen waarna er ook behandeling geboden wordt, wordt dit vergoed via de gemeente. Soms verwijzen scholen naar ons door voor een intelligentieonderzoek. Dan wordt het door school betaald. Als dit allemaal niet het geval is, zijn de kosten voor eigen rekening.

Dyslexieonderzoek

Wij hanteren hierbij de criteria van Stichting Dyslexie Nederland. Meer hierover is te vinden op stichtingdyslexienederland.nl

Er is t/m de derde klas van de middelbare school minimaal een half jaar intensieve begeleiding nodig om een verklaring af te geven. Ook kijken we naar de schoolresultaten. Het onderzoek duurt 2 dagdelen en bestaat uit een intelligentieonderzoek en een pedagogisch-didactisch onderzoek. Als blijkt dat er sprake is van dyslexie, wordt er een verklaring afgegeven die levenslang geldig is.

De verklaring wordt ondertekend door iemand die daartoe bevoegd is (met een BIG-registratie).

Een dyslexieonderzoek wordt bij ons nooit vergoed. Soms zijn er voor leerlingen op de basisschool wel mogelijkheden om dyslexieonderzoek vergoed te krijgen. Op school kunt u navragen of uw kind hiervoor in aanmerking komt. Op de website van uw gemeente vindt u aanbieders die hiervoor contracten hebben met de gemeente.

Dyscalculieonderzoek

Dyscalculieonderzoek kan gedaan worden na voldoende begeleiding. Het onderzoek duurt 2 dagdelen en bestaat uit een intelligentieonderzoek en een pedagogisch-didactisch onderzoek. Als blijkt dat er sprake is van dyscalculie, wordt er een verklaring afgegeven die levenslang geldig is.

De verklaring wordt ondertekend door iemand die daartoe bevoegd is (met een BIG-registratie).

Een dyslexieonderzoek wordt niet vergoed via de gemeente. Soms zijn er via de (basis)school mogelijkheden voor vergoeding.

Hebben u en uw kind hulp nodig?

Neem contact op voor een vrijblijvend intakegesprek.

Samen onderzoeken we wat we voor uw situatie kunnen betekenen.