Begeleiding uit het PGB

Sommige kinderen hebben een Persoons Gebonden Budget (PGB). Een PGB kan aangevraagd worden voor kinderen met bijvoorbeeld PDD-NOS of een andere stoornis van langdurige aard. U kunt de zorg voor uw kind bij ons inkopen. Samen kijken we waar u en uw kind behoefte aan hebben.

Een PGB wordt verleend door de gemeente. Zij kijken naar welke zorg passend is voor u. Als het nodig is zijn we uiteraard bereid u hierbij te helpen door bijvoorbeeld een verslag te schrijven van de geboden begeleiding of door te overleggen met de gemeente.

Informeert u bij ons naar de mogelijkheden!