Behandeling bij eetproblematiek

Behandeling bij eetproblematiek

Eetproblematiek kan bestaan uit te weinig eten of juist te veel eten (eetbuien). Dit te veel eten kan vervolgens wel of niet gecompenseerd worden. Dat voor veel meiden (en sommige jongens) eten ‘een ding’ of zelfs een probleem wordt is niet gek, want:

Op social media zie je bijna alleen maar bewerkte foto’s van ‘perfecte’ lichamen, waardoor veel meiden (en sommige jongens) willen afvallen;
Niet of nauwelijks eten kan een gevoel van controle geven;
Terwijl eetbuien juist weer (even) troost kunnen bieden omdat je tijdelijk geen nare herinneringen of emoties voelt, zoals angst, verdriet en eenzaamheid.

Wat wordt er gedaan bij behandeling van eetproblematiek?

Eetproblematiek heeft bijna altijd te maken met één of meerdere van onderstaande punten:

Een negatief lichaamsbeeld en negatief zelfbeeld;
Een zwakke emotie regulatie;
Moeilijkheden thuis of in vriendschappen;
Je onbegrepen voelen;
Een heftige gebeurtenis in je leven;
Angst, verdriet of eenzaamheid.

Bij de behandeling wordt gekeken waar de eetproblematiek door wordt veroorzaakt en daar wordt vervolgens heel gericht aan gewerkt.

De hulpverlener van Centrum Het Antwoord die behandeling bij eetproblematiek biedt, is psycholoog en heeft zelf in haar adolescentie een eetstoornis gehad. Zij begrijpt eetproblematiek volkomen en zal eengevoel van (h)erkenning geven. Zonder schaamte durven en kunnen praten over eetproblematiek is een belangrijke eerste stap.

Er wordt gewerkt aan het veranderen van negatieve gedachten (over zichzelf), aan het leren omgaan met emoties en aan het versterken van specifieke vaardigheden. Hierbij wordt gekeken naar wat uw kind of de jongere nodig heeft. Er wordt gericht gewerkt aan doelen die samen met de jongere worden opgesteld.

Hoe eerder de eetproblematiek wordt herkend en behandeld, hoe minder langdurig de behandeling hoeft te zijn. Het is belangrijk dat ook de ouder(s)/verzorger(s) in het behandeltraject van jongeren met eetproblematiek worden betrokken: bij de intake, tijdens de behandeling waar nodig/gewenst en bij de afsluiting van de behandeling.

Voor wie?

Behandeling bij eetproblematiek is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 9 jaar. 

Algemeen

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor een intakegesprek, waarna de behandeling ingepland kan worden.

Wilt u als verwijzer meer weten over behandeling bij eetproblematiek? Klik dan hier.