Concentratieproblemen

Sommige kinderen hebben moeite om zich te concentreren. Ze zijn snel afgeleid op school. Thuis vinden deze kinderen het vaak moeilijk om te doen wat er van hen gevraagd wordt. Regelmatig terugkerende taken (zoals opruimen, gymspullen meenemen en zelfverzorging) worden vergeten. Een training kan dan in sommige gevallen helpen deze concentratieproblemen te verminderen.

Wat is een concentratietraining?

Bij een concentratietraining leren we uw kind:

  • Planmatig werken
  • Hoe prikkels van buitenaf zo veel mogelijk geweerd kunnen worden
  • Tips en trucs om opdrachten te onthouden

Wij kunnen géén diagnose AD(H)D stellen. Wel kunnen wij een vermoeden uitspreken van de aanwezigheid van AD(H)D. Ook kinderen met AD(H)D kunnen profiteren van een concentratietraining. Het kan echter zo zijn dat er meer hulp nodig is dan dit. Hiervoor verwijzen wij u door naar onze samenwerkingspartners.

Voor wie?

Concentratietraining bieden we aan bij kinderen vanaf 8 jaar.

Product Het Werk(t)

Er zijn kinderen die niet tot werken komen in de klas of hun werk nooit af krijgen. Voor leerkrachten is het vaak moeilijk om te analyseren waardoor dit komt. Het product Het werk(t) bestaat uit een brede diagnostiek en behandeling voor kinderen met aandachts- en werkhoudingsproblematiek. Daarnaast kan het kind thuis gedragsproblemen laten zien, maar dit hoeft niet.

Met dit product wordt beoogd:

  • In kaart brengen van de oorzaak van ernstige aandachts- en werkhoudingsproblematiek.
  • Het verbeteren van welbevinden van het kind.
  • Het vergroten van zelfvertrouwen van het kind.
  • Het kind centraal zetten in het systeem naar het vinden van oplossingen.
  • Het geven van concrete en passende adviezen zowel aan de ouders als aan de leerkracht.

Product Het Werk(t) wordt gefinancieerd door de gemeente Hoorn en uitgevoerd door Centrum Het Antwoord en Kinderpraktijk Theone. Dit betekent dat kinderen die wonen in de gemeente Hoorn, waarbij sprake is van aandachts- en werkhoudingsproblemen, in aanmerking komen voor dit product.

Algemeen

Centrum Het Antwoord heeft geen wachtlijst waardoor de begeleiding snel van start kan gaan.