Diensten voor het onderwijs

Centrum Het Antwoord biedt, naast begeleiding van kinderen en hun ouders, ook diensten aan het onderwijs aan. Hieronder vindt u een beschrijving van deze diensten. Onze uitgangspunten zijn kwaliteit en korte lijnen. Rechtstreeks contact vinden wij belangrijk. Wij willen graag onze mogelijkheden persoonlijk aan u toelichten. Hiervoor kunnen wij indien gewenst naar uw school komen. Uiteraard kunt u ook mailen of bellen.

Onderzoek

Centrum Het Antwoord neemt regelmatig onderzoeken af in opdracht van de scholen. Het betreft vaak de volgende onderzoeken:

  • intelligentieonderzoek
  • dyslexieonderzoek
  • dyscalculieonderzoek
  • psychologisch onderzoek

Wij bieden kwalitatief hoogwaardig onderzoek aan tegen een verantwoord tarief. Centrum Het Antwoord is gedreven om de onderzoeken en diensten steeds op maat af te stemmen met de scholen.

Juist de samenwerking tussen de leerkrachten, intern begeleiders, de ouders, het kind en de hulpverleners van Centrum Het Antwoord maakt dat de ontwikkeling van het kind en de leerprestaties toenemen. Het samenbrengen van verschillende professies werkt versterkend. Door de vorm van onze organisatie hebben wij weinig overhead. Er heerst bij ons geen ‘vergadercultuur’; wij besteden onze tijd liever aan onze cliënten!

Bij Centrum Het Antwoord kunnen onderzoeken veelal binnen 3 tot 4 weken worden afgerond. Onderzoeken worden altijd persoonlijk toegelicht en de verslaglegging bevat handelingsgerichte adviezen. Juist door de samenwerking en het contact met de specifieke school sluiten wij nauw aan bij de visie van de school en de kwaliteiten van de specifieke leerling en leerkracht.

Advies

Centrum Het Antwoord verzorgt ook ondersteuning van de leerkrachten en IB-ers op scholen. Veel scholen kiezen ervoor om gebruik te maken van onze expertise tijdens een zorgoverleg of bij leerlingbesprekingen. Vanzelfsprekend is het mogelijk om telefonisch of per mail advies aan ons te vragen.

Leerlinggebonden financiering (lgf) / Rugzakbegeleiding

Centrum Het Antwoord biedt rugzakbegeleiding op scholen aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Samen met ouders en de school maken we een plan op maat voor iedere leerling met een rugzak. De begeleiding vindt plaats op school.

Rots & Water training

Centrum Het Antwoord biedt ook de Rots & Water training aan op scholen.

Remedial teaching

Centrum Het Antwoord biedt ook remedial teaching aan op scholen.