Begeleiding bij dyscalculie

Kinderen met dyscalculie hebben vaak moeite om mee te komen in de klas. Ze weten vaak niet goed hoe ze met hun dyscalculie en de geboden hulpmiddelen om moeten gaan en hoe ze het kunnen accepteren. Deze kinderen hebben behoefte aan een positieve manier van werken na eerdere faalervaringen.

Wat houdt dyscalculiebegeleiding in?

Dyscalculie is een blijvend leerprobleem. Wij richten ons op het leren omgaan met de hinder die uw kind hiervan ondervindt. Bij de begeleiding wordt extra ondersteuning gegeven aan uw kind waarbij wordt gestreefd naar het verkleinen van de achterstanden. We zorgen ervoor dat uw kind weer beter mee kan komen in de klas. De begeleiding is individueel of in groepsverband en wordt afgestemd op de behoefte van uw kind. Naast de ondersteuning bij het leren is er veel aandacht voor het ontwikkelen van eigenwaarde en het zelfvertrouwen van uw kind. Een positief zelfbeeld zal de leerprestaties van uw kind positief beïnvloeden. Tijdens de begeleiding is er veel aandacht voor de acceptatie van dyscalculie.

Voor wie?

Dyscalculiebegeleiding is bedoeld voor alle kinderen en jongeren met dyscalculie op de basisschool of op het voortgezet onderwijs. Ook volwassenen kunnen zich hiervoor bij ons aanmelden.

Algemene informatie

De begeleiding wordt individueel gegeven. Gebruikelijk is het om een traject van 8 weken in te gaan, waarbij uw kind wekelijks een uur begeleiding krijgt. Daarna zullen we evalueren of dit voldoende is of dat uw kind een vervolgtraject nodig heeft. Overleg en afstemming met school vinden wij bij de begeleiding belangrijk. Deze begeleiding wordt niet vergoed.