Dyscalculieonderzoek

Sommige kinderen hebben hardnekkige rekenproblemen. Ondanks veel extra oefenen, extra begeleiding en ondersteuning op school blijven er achterstanden op rekengebied. Bij de meeste kinderen zorgt dit voor spanning en frustratie. Hierdoor kan het kind onzekerheid of zelfs faalangst ontwikkelen. Het kan het kind helpen om te weten wat er aan de hand is. Om te bepalen of er sprake is van dyscalculie kunnen wij hier onderzoek naar verrichten.

Wat is een dyscalculieonderzoek?

Het dyscalculieonderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • intelligentieonderzoek
  • pedagogisch-didactisch onderzoek

Het is belangrijk om dyscalculie bij een kind vast te stellen, zodat er in het basis- en vervolgonderwijs rekening mee gehouden kan worden. Na het vaststellen van dyscalculie kunnen wij direct starten met het bieden van extra begeleiding voor uw kind.

Voor wie?

Dyscalculieonderzoek kan afgenomen worden bij kinderen vanaf groep 5, die ondanks extra begeleiding op rekengebied nog steeds achterstanden hebben. Het is tevens mogelijk om dit onderzoek te verrichten bij middelbare scholieren en volwassenen.

Algemene informatie

Na aanmelding nemen wij zo snel mogelijk contact met u op voor een intakegesprek, waarna het onderzoek ingepland kan worden. De afname van een dyscalculieonderzoek neemt ongeveer twee dagdelen in beslag. In een nagesprek zullen de resultaten worden besproken. Wanneer dyscalculie aan de hand van het onderzoek wordt vastgesteld, wordt er door de GZ-psycholoog een dyscalculieverklaring afgegeven. Een dyscalculieonderzoek wordt niet vergoed bij ons en ook niet bij andere aanbieders.