Dyslexieonderzoek

Dyslexieonderzoek

Dyslexie kenmerkt zich door hardnekkige lees- en/of spellingsproblemen. Het is belangrijk om dyslexie bij een kind vast te stellen, zodat er in het basis- en vervolgonderwijs rekening mee gehouden kan worden. Waar nodig kan extra begeleiding en ondersteuning opgestart worden.

Het dyslexieonderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • intelligentieonderzoek
  • pedagogisch-didactisch onderzoek

De afname van een dyslexieonderzoek neemt ongeveer twee dagdelen in beslag. In een nagesprek zullen de resultaten worden besproken. Wanneer dyslexie aan de hand van het onderzoek wordt vastgesteld, wordt een erkende dyslexieverklaring door een GZ-psycholoog afgegeven.

Wel of geen intelligentieonderzoek?
Om een dyslexieonderzoek af te nemen dat voldoet aan de geldende criteria, is het noodzakelijk om een intelligentieonderzoek af te nemen. Dit is altijd nodig, ook nodig als er geen vermoeden is van een lage intelligentie. Een onderzoek kan in dat geval aantonen dat er een verschil is tussen wat er van het kind verwacht mag worden als gekeken wordt naar zijn of haar intelligentie en dat wat er daadwerkelijk uitkomt met lezen en/of spelling. Als er recent (minder dan een jaar geleden) al een intelligentieonderzoek gedaan is, hoeft dit niet nogmaals afgenomen te worden.