Dyslexieonderzoek

Sommige kinderen hebben hardnekkige lees- en/of spellingsproblemen. Ondanks veel extra oefenen, extra begeleiding en ondersteuning op school blijven er achterstanden op lees- en/of spellingsgebied. Bij de meeste kinderen zorgt dit voor spanning en frustratie. Hierdoor kan het kind onzekerheid of zelfs faalangst ontwikkelen. Het kan het kind helpen om te weten wat er aan de hand is. Om te bepalen of er sprake is van dyslexie kunnen wij hier onderzoek naar verrichten.

Wat is een dyslexieonderzoek?

Het dyslexieonderzoek bestaat uit twee onderdelen:

  • intelligentieonderzoek
  • pedagogisch-didactisch onderzoek

Het is belangrijk om dyslexie bij een kind vast te stellen, zodat er in het basis- en vervolgonderwijs rekening mee gehouden kan worden. Na het vaststellen van dyslexie kunnen wij direct starten met het bieden van extra begeleiding voor uw kind.

Voor wie?

Dyslexieonderzoek kan afgenomen worden bij kinderen vanaf groep 5, die ondanks extra begeleiding op lees- en/of spellingsgebied nog steeds achterstanden hebben. Het is tevens mogelijk om dit onderzoek te verrichten bij middelbare scholieren en volwassenen.

Algemene informatie

Centrum Het Antwoord heeft geen wachtlijst waardoor het onderzoek snel kan plaatsvinden. De afname van een dyslexieonderzoek neemt ongeveer twee dagdelen in beslag. In een nagesprek zullen de resultaten worden besproken. Wanneer dyslexie aan de hand van het onderzoek wordt vastgesteld, wordt er door de GZ-psycholoog een dyslexieverklaring afgegeven.

Dyslexieonderzoek wordt bij ons niet vergoed omdat we hier geen contract voor hebben bij de gemeente. Als uw kind op de basisschool zit, kunt u daar informeren of u in aanmerking komt voor vergoede diagnostiek en behandeling. Vanaf het voortgezet onderwijs wordt dyslexieonderzoek bij geen enkele aanbieder vergoed.