Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafde kinderen zijn cognitief zeer sterk. Dit is mooi, maar het kan ook problemen met zich meebrengen. Het is belangrijk om hoogbegaafdheid tijdig vast te stellen. Zo kan door het bieden van extra uitdaging en de juiste begeleiding op school voorkomen worden dat ze onvoldoende vaardigheden ontwikkelen in discipline, doorzetten en metacognitieve vaardigheden, zoals plannen en reflecteren. Verveling, perfectionisme (faalangst), onzekerheid en hyperactiviteit worden zo voorkomen.

Wij vinden de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen belangrijk. Daarom focussen wij niet alleen op het cognitieve aspect, maar kijken wij breder. De oplossing ligt vaak niet alleen in passende cognitieve uitdaging, er moet naar ons idee altijd breder gekeken worden. Samen met u kijken wij naar wat uw kind nodig heeft om zich op alle gebieden goed te ontwikkelen.

Wat kan Centrum Het Antwoord bieden bij (een vermoeden van) hoogbegaafdheid?

Mocht er bij uw kind een vermoeden zijn van hoogbegaafdheid, dan kunnen wij dit door middel van een onderzoek vaststellen. Daarnaast kunnen wij u en uw kind begeleiden bij:

  • Terugkoppeling van het onderzoek en bespreken van de adviezen met school
  • Sociaal-emotionele problematiek rondom hoogbegaafdheid
  • Werkhouding: ‘leren leren’
  • Ouderbegeleiding

Niet altijd zullen al deze vormen van begeleiding noodzakelijk zijn. We kijken samen met u naar wat passend is.

Voor wie?

Vanaf 2,5 jaar kunnen wij, indien er zeer duidelijke vermoedens zijn, een intelligentiebepaling doen en verder onderzoek doen naar hoogbegaafdheid. Daarna kan begeleiding worden opgestart.

Algemeen

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor een intakegesprek, waarna het onderzoek ingepland kan worden.