Intelligentieonderzoek

Sommige kinderen hebben wisselende, zwakke of juist goede resultaten op school, waardoor de ouders vragen hebben over de cognitieve capaciteiten van hun kind. Ook kunnen bepaalde gedragingen of de taalontwikkeling van het kind een aanleiding zijn om meer te willen weten over het cognitieve vermogen van het kind.

Wat is een intelligentieonderzoek?

Een intelligentieonderzoek is een test waarmee we de cognitieve capaciteiten van uw kind kunnen meten. Bij het intelligentieonderzoek krijgt u zowel een beeld van de totale intelligentie als van de verbale (talige) en performale (ruimtelijk inzicht) intelligentie afzonderlijk. Voor kinderen en jongeren is de meest gebruikte test de WISC-V, de vervanger van de WISC-III. Voor jonge kinderen (van 2,5 tot 7) gebruiken wij de WPPSI-III. Ook voor volwassenen (17 jaar en ouder) is het mogelijk om een intelligentietest te laten afnemen. Hiervoor gebruiken wij de WAIS.

Wij vinden het belangrijk om niet alleen naar het IQ te kijken. Er kan veel meer uit een intelligentietest gehaald worden dan dat. Tijdens het onderzoek observeren wij uw kind goed en kijken we onder andere naar de concentratie, taakgerichtheid, werkhouding en mogelijke faalangst. Hoe pakt een kind taken aan? Hoe gaat een kind ermee om als het moeilijk wordt, of als het kind iets niet weet? Gebruikt het kind een strategie bij de aangeboden taken? Deze observaties zorgen ervoor dat er een goed advies gegeven kan worden, passend bij uw kind.

Voor kinderen en jongeren van 4 tot 21 jaar met communicatieproblemen of met een allochtone achtergrond hebben wij een zeer geschikte test, de WNV, die non-verbaal de intelligentie kan bepalen. Voor jonge kinderen (van 2,5 tot 7) kunnen we hiervoor ook de SON gebruiken.

We zorgen er altijd voor dat uw kind op zijn gemak is als we starten met de test. Zo krijgen we een reëel beeld van de intelligentie.

Voor wie?

Er zijn verschillende intelligentietests beschikbaar afgestemd op leeftijd en vraagstelling. Ook bij kinderen met taalproblemen kunnen we een passende intelligentietest afnemen. Een intelligentieonderzoek is mogelijk vanaf 2 jaar en 6 maanden. Ook bij jongeren en volwassenen kunnen wij een intelligentieonderzoek doen.

Algemene informatie

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor een intakegesprek, waarna het onderzoek ingepland kan worden. Is er spoed? Geeft u dit dan aan bij de aanmelding. Meestal lukt het dan om het onderzoek op zeer korte termijn in te plannen.

De afname van een intelligentieonderzoek neemt ongeveer één dagdeel in beslag. De voorkeur gaat daarbij uit naar de ochtend. De afname vindt meestal plaats op een van onze locaties in Hoorn of Heerhugowaard. In overleg is het ook mogelijk om de test op school te doen. In een nagesprek zullen de resultaten en de adviezen met u worden besproken.

Een intelligentieonderzoek bestaat uit:

  • Een intakegesprek
  • De testafname
  • Uitgebreide verslaglegging
  • Een adviesgesprek, waarin het verslag met u besproken wordt

Voor jonge kinderen (t/m 6) gebruiken wij de WPPSI-III. Bij oudere kinderen (van 6 t/m 16) gebruiken we de WISC-V. Dit zijn momenteel de best genormeerde intelligentietests die er zijn.  Verder hebben we een aantal niet-talige tests (SON en WNV). De test wordt altijd afgenomen door een orthopedagoog of psycholoog, in het bezit van een diagnostische aantekening en daarmee bevoegd om deze test te doen.