Rekentoets en taaltoets VO en MBO

Voorbereiden (toelatings-)toetsen reken- en taalvaardigheden VMBO, HAVO, VWO, MBO en HBO

Soms moet een kind verplicht een (toelatings-)toets voor reken- of taalvaardigheden doen. Het kind ziet soms erg tegen deze rekentoets en taaltoets op. Hij of zij heeft misschien al een paar keer een onvoldoende gehaald voor een proeftoets. Van het halen van deze toets hangt soms veel af. Sommige kinderen hebben behoefte aan extra ondersteuning bij de toetsen voor reken- en taalvaardigheden.

Wat houdt voorbereiden van de toets reken- en taalvaardigheden in?

Bij het voorbereiden van de reken- en taalvaardigheden leren we uw kind de gewenste vaardigheden en oefenen we voor de toets. Daarnaast vergroot individuele begeleiding het zelfvertrouwen van uw kind en verhoogt het de motivatie. De ondersteuning van uw kind is afgestemd op de individuele behoefte van uw kind. Aan de hand van de stof die uw kind moet kennen, werken we eraan om de kennis te vergroten. Het doel is: zorgen dat uw kind slaagt voor de toets/het tentamen.

Voor wie?

Leerlingen die op het voortgezet onderwijs of op het vervolg onderwijs (toelatings-)toetsen moeten doen kunnen wij passende begeleiding bieden.

Algemene informatie

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk een intakegesprek gepland, waarna de begeleiding kan starten. De individuele begeleiding duurt 1 uur. De frequentie kan in overleg bepaald worden aan de hand van de behoefte.