Stoornis in het autistisch spectrum

Kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum hebben vaak leerproblemen. Begeleidsters van Centrum Het Antwoord zijn gespecialiseerd in de begeleiding hiervan. Zij hebben ruime ervaring in het omgaan met deze kinderen en bereiken hierdoor goede resultaten.

Bij kinderen op de basisschool wordt dit gedaan in de vorm van remedial teaching. Hierbij wordt individueel gewerkt om de leerachterstanden weg te werken. Er wordt gekeken welke methode aansluit bij het kind. Als er een vermoeden is van dyslexie of dyscalculie, stoornissen die vaak samengaan met een stoornis in het autistisch spectrum, kan er een dyslexieonderzoek of dyscalculieonderzoek worden gedaan.

Aan middelbare scholieren of leerlingen op het MBO of HBO met een stoornis in het autistisch spectrum kan studiebegeleiding of bijles worden gegeven. Het plannen van huiswerk en de taakaanpak staan hierbij vaak centraal. Verder wordt er besproken wat de leerling helpt en wat er niet helpt bij het schoolwerk. Motivatie is hierbij belangrijk.

Als het nodig is, kan de leerbegeleiding gecombineerd worden met sociaal-emotionele begeleiding. Er kan bijvoorbeeld aan het zelfvertrouwen van uw kind gewerkt worden of er kan ouderbegeleiding geboden worden. De Rots en Water training is zeer geschikt voor kinderen en jongeren met een stoornis in het autistisch spectrum. Er wordt altijd maatwerk geleverd en geen standaard programma afgedraaid. We kijken naar welke hulp het beste past bij uw kind, uiteraard in overleg met u. Vergoeding vanuit een PGB is bij een stoornis in het autistisch spectrum mogelijk als er gewerkt wordt aan planning en structurering.