Studiebegeleiding

Sommige kinderen halen onvoldoendes op school. Ze hebben moeite met het maken van hun huiswerk en weet niet goed hoe ze dit aan moeten pakken. Bij bepaalde vakken snapt het kind de stof niet. Kinderen gaan soms met tegenzin naar school en hebben motivatieproblemen.

Wat is studiebegeleiding?

Bij studiebegeleiding ondersteunen wij uw kind en helpen wij om zijn studieprestaties te verbeteren. Daarnaast vergroot individuele studiebegeleiding het zelfvertrouwen van uw kind en verhoogt het de motivatie. De ondersteuning van uw kind is afgestemd op de individuele behoefte van uw kind, dit kan bijvoorbeeld zijn:

  • leren leren
  • hulp bij plannen
  • extra uitleg bij bepaalde vakken

Deze individuele en volledig op het kind afgestemde begeleiding is intensiever dan huiswerkgroepjes. Wij leren uw kind het studeren weer zélf te kunnen.

Tijdens de studiebegeleiding kunnen wij ook aandacht besteden aan de studiekeuze van uw kind. We kunnen een kort onderzoek doen hiernaar en samen kijken naar de mogelijkheden.

Voor wie?

Studiebegeleiding bieden wij aan leerlingen op het voortgezet onderwijs of op het MBO/HBO. Het is zeer geschikt voor alle leerlingen die op wat voor manier dan ook vast lopen op school. Samen met uw kind zoeken we naar de oplossing.

Algemene informatie

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact opgenomen voor een intakegesprek, waarna de studiebegeleiding kan gaan starten. Meestal wordt er een wekelijkse afspraak gemaakt op een vaste tijd. Vaker afspreken is ook mogelijk.