Tarieven

Bijles/studiebegeleiding, remedial teaching, dyslexie- en dyscalculiebegeleiding, volwasseneneducatie, vaardigheidstraining individueel

Begeleiding van 60 minuten
€ 67,-
Begeleiding van 45 minuten € 50,-

Begeleiding bij sociaal-emotionele problemen, psychologische begeleiding, ouderbegeleiding, counseling

Consult van 45 minuten € 85,-
Begeleiding vanuit een PGB € 60,-
Rots en Water training, overige groepstrainingen 8 bijeenkomsten van een uur € 250,-

Diagnostiek

Onderzoeken worden bij Centrum Het Antwoord altijd uitgevoerd door een psycholoog of orthopedagoog met diagnostische bevoegdheid. Bij een dyslexie- of dyscalculieonderzoek krijgt u een door een GZ-psycholoog ondertekende verklaring, die levenslang geldig is. De tarieven zijn incl. intakegesprek, verslaglegging en adviesgesprek.

Intelligentieonderzoek € 450,-
Dyslexieonderzoek of dyscalculieonderzoek € 750,-
Dyslexie- of dyscalculieonderzoek zonder intelligentieonderzoek (dit is mogelijk als dit onderzoek recent gedaan is, zie uitleg bij dyslexieonderzoek) € 450,-
Beknopt pedagogisch-didactisch onderzoek € 250,-
Psychologisch onderzoek per uur  € 85,-