Traumaverwerking

Een echtscheiding meemaken. Het verlies van een dierbare. Seksueel misbruik of  getuige zijn van geweld. Heftige gebeurtenissen waarvan je als ouder hoopt dat je kind ze nooit mee hoeft te maken. Als dit toch gebeurt, kan het zijn dat een kind of jongere er lang last van heeft. Verwerken lukt dan niet zonder hulp.

Wat is hulp bij verwerking van trauma’s?

EMDR is een goede methode om een trauma te verwerken.  EMDR staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Letterlijk vertaald betekent dit: door oogbeweging minder gevoelig worden en opnieuw verwerken. Iedere gebeurtenis die als herinnering een blijvend negatief effect heeft op iemands leven, wordt traumatisch genoemd. Kenmerken van een niet verwerkte traumatische herinnering zijn:

– slaapproblemen: slecht in- of doorslapen, nachtmerries
– prikkelbaarheid/woede-uitbarstingen
– hevige angstreacties, gevoel van hulpeloosheid of walging
– concentratiestoornissen
– overmatige waakzaamheid of hevige schrikreacties
– bij kinderen: extra aanhankelijk, hoofdpijn, buikpijn

EMDR helpt de herinneringen aan de nare gebeurtenis te verwerken, met als doel de klachten te verminderen of te laten verdwijnen. Zowel bij kinderen als bij volwassenen is het een kortdurende behandeling, waarbij snel een positief effect wordt ervaren.

Daarnaast hebben hulpverleners van Centrum Het Antwoord zich geschoold in een andere  methode voor traumaverwerking. Deze methode is een schrijftherapie waarmee goede resultaten worden behaald. Uit onderzoek is gebleken dat deze methode even effectief kan zijn  als EMDR. Schrijftherapie kan meestal afgerond worden in 5 sessies.

In overleg met de behandelaar wordt gekeken welke methode het beste past bij uw kind.

Voor wie?

EMDR en schrijftherapie zijn geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 4 jaar. Bij kinderen van 4 tot 8 jaar kunnen de ouders aanwezig zijn tijdens de sessies. Ook met jongeren en met volwassenen  wordt met deze methode gewerkt.

Algemeen

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen voor een intakegesprek, waarna de behandeling ingepland wordt. Traumaverwerking vraagt om maatwerk, daarom wordt deze begeleiding individueel aangeboden.