Weerbaarheid

Er zijn kinderen die niet voor zichzelf op durven komen. Ze laten over zich heen lopen door anderen en durven niks terug te doen. Het zijn kinderen die gepest worden of sociaal angstig zijn. Of jongeren met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Een weerbaarheidstraining kan uw kind dan helpen.

Wat is een weerbaarheidstraining?

Weerbaar zijn is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen hebben zijn een voorwaarde voor weerbaarheid. Vandaar dat hier tijdens een training altijd op ingezet wordt.

Er zijn meerdere methodes voor het werken aan weerbaarheid. Per kind of jongere wordt gekeken welke methode het beste aansluit. Vaak wordt er gewerkt met een combinatie van verschillende methodes. Er wordt gericht gewerkt aan doelen die samen met uw kind worden opgesteld. Zo weet het kind waar het om gaat en kan gericht worden toegewerkt naar het behalen van deze doelen.

Met huiswerkopdrachten zorgen we ervoor dat het geleerde ook in de praktijk gebracht wordt. Door middel van oudergesprekken wordt met u besproken hoe u thuis verder kunt werken. Meestal is er na 5 tot 8 sessies resultaat zichtbaar.

Voor wie?

Een weerbaarheidstraining is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar. Ook voor volwassenen zijn er mogelijkheden.

Algemeen

Centrum Het Antwoord heeft geen wachtlijst waardoor de begeleiding snel van start kan gaan. Weerbaarheidstraining wordt meestal individueel gegeven. Bij voldoende aanmeldingen starten er groepstrainingen. Houdt u hiervoor het nieuws op deze website in de gaten.