Weerbaarheid

Er zijn kinderen die niet voor zichzelf op durven komen. Ze laten over zich heen lopen door anderen en durven niks terug te doen. Het zijn kinderen die gepest worden of sociaal angstig zijn. Of jongeren met een laag zelfbeeld en weinig zelfvertrouwen. Een weerbaarheidstraining kan uw kind dan helpen.

Wat wordt er gedaan?

Weerbaar zijn is essentieel voor een gezonde ontwikkeling van een kind. Een positief zelfbeeld en zelfvertrouwen hebben zijn een voorwaarde voor weerbaarheid. Eerst wordt tijdens een kort onderzoek gekeken naar hoe het kind of de jongere naar zichzelf kijkt. Informatie van ouders en school is hierbij van belang. Daarna wordt er een behandelplan gemaakt.

Er zijn meerdere methodes voor het werken aan weerbaarheid. Per kind of jongere wordt gekeken welke methode het beste aansluit. Vaak wordt er gewerkt met een combinatie van verschillende methodes. Er wordt gericht gewerkt aan doelen die samen met uw kind worden opgesteld. Zo weet het kind waar het om gaat en kan gericht worden toegewerkt naar het behalen van deze doelen.

Met huiswerkopdrachten zorgen we ervoor dat het geleerde ook in de praktijk gebracht wordt. Door middel van oudergesprekken wordt met u besproken hoe u thuis verder kunt werken. 

Voor wie?

Behandeling bij onzekerheid en weerbaarheid is geschikt voor kinderen en jongeren vanaf 6 jaar.

Algemeen

Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk een intakegesprek gepland, waarna gestart kan worden met het in kaart brengen van wat uw kind nodig heeft. Daarna wordt er in overleg met u een behandeltraject gestart.